EKO-KOM – Obalové hospodářství

EKO-KOM – Obalové hospodářství

Společnost ATEsystem s.r.o. uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s., je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM.

Společnost ATEsystem tak plní své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písm c) zákona o obalech.

EKO-KOM – Osvědčení


Nevíte si rady? Najdeme pro vás řešení šité na míru.

Najdeme pro vás řešení šité na míru