Novinky

Zabýváme se vizuální navigací robotů - Vision Guided Robots

Naše dceřiná společnost ATEsystem Jablonec s.r.o., partner Matfyzu, se zabývá vývojem nového programového systému pro oživení a navádění průmyslového robota pro 3D kontrolu výrobku.

Automatizace výrobního procesu je efektivním prostředkem k zvýšení produkce, kvality, přesnosti a opakovatelnosti výroby za současného snížení lidských zdrojů a chyb lidského faktoru.

Dejte robotovi zrak a rozšíříte rozsah jeho možností.

Výhody Vision Guided Robot (VGR)

 • variabilita a flexibilita systému
 • zpětnovazební regulace

Vision Guided Robot

Kdy použít VGR?

 • pro manipulaci či práci s předměty variabilní polohy
 • pro kvalitativní a kvantitativní hodnocení předmětů variabilní polohy, předmětů složitých tvarů či rozměrných vyžadujících více pohledů

Jak správně vybrat VGR?

Nabízíme flexibilní řešení přizpůsobená individuálním podmínkám a potřebám.

 • Různé principy snímání obrazu
  Principy snímání obrazu


 • Různé metody získávání 3D obrazu
  Metody získávání 3D obrazu
 • Individuální postupy vyhodnocení 2D / 3D obrazu dle konkrétních potřeb

Kontaktujte nás

tel: +420 595 172 720
email: atesystem@atesystem.czZpět na přehled zpráv