Novinky

ATEsystem Jablonec pracuje na vývoji systému pro navádění robota

Naše dceřiná společnost ATEsystem Jablonec s.r.o., partner Matfyzu, se plně ponořila do vývoje nového programového systému pro oživení a navádění průmyslového robota pro 3D kontrolu výrobku.

V průmyslové výrobě, ale nejen tam, hrají robotické aplikace a systémy čím dál více významnější roli. Díky požadavkům na zvýšení produkce, snaze eliminovat nedokonalý lidský faktor a také aktuálním nedostatku pracovních sil se stále více procesů nejen průmyslové výroby automatizuje. Ze strany průmyslových firem je proto vysoká poptávka po systémech, které dokáží oživit a přesně navigovat robota.

Komplexní robotický systém by měl poskytovat zpětnovazební regulaci a zastávat tři základní funkce - motorickou (pohybovou), senzorickou a kognitivní. Motorickou funkci obstarává vlastní robotický systém (robot), senzorickou a kognitivní funkci zajišťují obrazové snímače (monitorovací a kamerové systémy).

Pro zajímavost: Český jazyk umožňuje dvojí skloňování slova robot. Dříve bylo z mluvnického hlediska přípustné pouze skloňování dle neživotného vzoru "les". Především vědeckofantastická literatura však vytvořila obraz robota jakožto "stroji podobnému člověku" a nyní se můžeme setkat i s druhým způsobem skloňování dle životného vzoru "pán".

Informace z obrazového snímače putují až k řídícímu systému, kde dojde ke kalibraci souřadných systémů robota a obrazového snímače a ke zpracování obrazové informace metodami 2D, resp. 3D obrazové analýzy.

Důležitým aspektem při návrhu robotického systému je volba vhodného robota pro konkrétní typ úlohy.

Veškeré pohybové části robota tvoří tzv. kinematický řetězec, jehož smyslem je definování pohybu jednotlivých kinematických částí (kloubů, ramen apod.) a určení přesné polohy robota.

Robotický systém musí být při práci velmi přesný a být schopen opakovaného pohybu po zadané trajektorii. Přesnost je vlastně rozdíl (odchylka) mezi požadovaným bodem, do kterého se má efektor (zařízení připojené na koncovou část - např. dvouprstový uchopovač, svařovací nástroj apod.) dostat a bodem, do kterého se skutečně dostane.

Kolegové z dceřiné společnosti ATEsystem Jablonec s.r.o. se do vývoje programového systému pro navádění průmyslového robota pustili s plnou vervou. Budeme jim v jejich snažení držet palce.

Pokud máte zájem o podrobnosti a další vývoj jejich systému, můžete je sledovat přímo na stránkách Matfyzu, kde bude o této tématice postupně uváděn seriál článků.


Kontaktujte nás

tel: +420 595 172 720
email: atesystem@atesystem.czZpět na přehled zpráv