Novinky

Nový model našeho produktu Proudový zdroj – Low Range

Vyvinuli jsme nový model našeho úspěšného produktu Proudový zdroj – varianta "Low Range". Proudový zdroj s označením CS01-035 je vhodný především pro aplikace, kde je zapotřebí velmi přesné nastavení proudu v malém rozsahu.

Proudový zdroj CS01-035 – velmi přesné nastavení proudu v malém rozsahu

Proudový zdroj je určen k napájení a testování jednotlivých LED nebo řetězců (modulů) bez vlastní elektroniky zajišťující regulaci proudu. Řízení je umožněno prostřednictvím textových příkazů a umožňuje nastavení požadovaného proudu LED a následně měření aktuálního napětí. Proud i napětí lze účinně limitovat a zabránit tak nechtěnému překročení mezních parametrů připojených LED.

Kromě režimu s připojeným PC je možno zdroj provozovat také v autonomním módu. Jednoduše se přednastaví požadovaný proud a limity napětí a proudu a uloží do paměti zdroje. Pomocí digitálního vstupu se poté zdroj spustí. Výsledek testu (OK/NOK), zda se daný LED modul nachází v zadaných limitech, je signalizován pomocí digitálního výstupu.

Klíčové vlastnosti Proudového zdroje CS01-035 "Low Range"

 • Napájení LED a světelných modulů
 • Nastavitelný proud – dvě varianty rozsahu: 25 mA – 350 mA
 • Výstupní napětí až 50 V DC při napájení 24 V DC
 • Měření proudu protékajícího LED
 • Měření kódovacího odporu a NTC
 • Rozhraní Ethernet pro ovládání z PC
 • Textový (ASCII) komunikační protokol
 • Autonomní režim činnosti – ovládání pouze pomocí digitálních vstupů a výstupů
 • Vizualizace stavu zdroje prostřednictvím LED na čelním panelu
 • Možnost použití několika zdrojů pro řízení paralelních LED řetězců se společnou anodou
 • Minimální zvlnění proudu a tedy i kolísání jasu LED při optických testech
 • Minimalizace proudového zákmitu při zkratování LED
 • Ochrana proti přehřátí
 • SW DeviceConfigurator a přístrojový ovladač pro LabVIEW ke stažení

Všechny parametry a bližší informace o produktu Proudový zdroj CS01-035 se dozvíte na našem e-shopu >>


Kontaktujte nás

tel: +420 595 172 720
email: atesystem@atesystem.czZpět na přehled zpráv