Novinky

Nový produkt: Ministat - webová statistická aplikace

Ministat je jednoduchá a zároveň výkonná webová statistická aplikace dostupná ze všech počítačů v dané lokální síti bez nutnosti instalování dodatečného softwaru. Aplikace běží na serveru obvykle sdíleném s databází, do které se sbírají data.

Díky grafickému zobrazení dat umožňuje aplikace Ministat získat rychlý přehled vývoje kontrolovaných parametrů výroby v libovolném čase, a tím výrazně napomáhá k včasnému odhalení významných změn v kvalitě výroby, či stabilitě produkce. Grafy a statistiky lze exportovat do uživatelsky definovaných tiskových sestav (např. s automatickým přidáním firemního záhlaví stránky), čímž lze efektivně vytvářet dokumenty přímo použitelné v plánování, analýzách, auditech apod. Ministat také umožňuje velmi rychle procházet i prohledávat data na úrovni jednotlivých vyrobených kusů, díky tomu nachází aplikace také uplatnění např. při řešení reklamací konkrétních výrobků.

Aplikace běží ve standardních webových prohlížečích Google Chrome, MS Edge a Mozila Firefox.

Více informací o produktu Ministat.


Kontaktujte nás

tel: +420 595 172 720
email: atesystem@atesystem.cz



Zpět na přehled zpráv