Typické projekty

Podívejte se na typické aplikace našich systémů strojového vidění v jednotlivých průmyslových odvětvích, které jsme realizovali a máme s nimi rozsáhlé zkušenosti.

Naše kamerové systémy a aplikace jsou nejčastěji z odvětví automobilového průmyslu (automotive), máme však zkušenosti také z jiných odvětví, jako například kamerové systémy pro hutní a těžký průmysl, plastikářský průmysl, elektrotechnický průmysl, výrobu waferů a polovodičů, tepelných výměníků a další průmyslová odvětví.

Každý projekt je pro nás výzva!