Novinky

Nový model nášho produktu Prúdový zdroj - Low Range

Vyvinuli sme nový model nášho úspešného produktu Prúdový zdroj - variant „Low Range“. Prúdový zdroj s označením CS01-035 je vhodný predovšetkým pre aplikácie, kde je potrebné veľmi presné nastavenie prúdu v malom rozsahu.

Prúdový zdroj CS01-035 - veľmi presné nastavenie prúdu v malom rozsahu

Prúdový zdroj slúži na napájanie a testovanie jednotlivých LED alebo reťazcov (modulov), ktoré neobsahujú vlastnú elektroniku zaisťujúcu reguláciu prúdu. Riadenie pomocou textových príkazov umožňuje nastavenie požadovaného prúdu LED a následne meranie aktuálneho napätia. Prúd aj napätie je možné účinne limitovať a zabrániť tak nechcenému prekročeniu medzných parametrov pripojených LED.

Okrem režimu využívajúceho komunikáciu s PC možno zdroj prevádzkovať tiež v autonómnom režime. Jednoducho sa prednastaví požadovaný prúd a limity napätia a prúdu a uloží sa do pamäte zdroja. Pomocou digitálneho vstupu sa potom zdroj spustí. Výsledok testu (OK/NOK), či sa daný kus nachádza v zadaných limitoch, je signalizovaný pomocou digitálneho výstupu.

Kľúčové vlastnosti Prúdového zdroja CS01-035 „Low Range“

 • Napájanie LED a svetelných modulov
 • Nastaviteľný prúd - dva varianty rozsahu: 25 mA – 350 mA
 • Výstupné napätie až 50 V DC pri napájaní 24 V DC
 • Meranie prúdu pretekajúceho LED
 • Meranie kódovacieho odporu a NTC
 • Rozhranie Ethernet pre ovládanie z PC
 • Textový (ASCII) komunikačný protokol
 • Autonómny režim činnosti - ovládanie iba pomocou digitálnych vstupov a výstupov
 • Vizualizácia stavu zdroja prostredníctvom LED na čelnom paneli
 • Možnosť použitia niekoľkých zdrojov pre riadenie paralelných LED reťazcov so spoločnou anódou
 • Minimálne zvlnenie prúdu a teda aj kolísanie jasu LED pri optických testoch
 • Minimalizácia prúdového zákmitu pri skratovaní LED
 • Ochrana proti prehriatiu
 • SW DeviceConfigurator a prístrojový ovládač pre LabVIEW k stiahnutiu

Všetky parametre a bližšie informácie o produkte Prúdový zdroj CS01-035 sa dozviete na našom e-shope >>


Kontaktujte nás

tel: +420 595 172 720
email: atesystem@atesystem.czSpäť na prehľad správ