Novinky

Seminár Moderné metódy rozpoznávania a spracovania obrazových informácií 2018

Srdečne vás pozývame už na šiesty ročník odborného seminára Moderné metódy rozpoznávania a spracovania obrazových informácií 2018, ktorý sa koná v stredu 12. septembra 2018 na pôde Technickej univerzity v Liberci. Na tomto seminári sa stretnú odborníci a záujemcovia o problematiku spracovania obrazu a strojového videnia pre zložité priemyselné aplikácie.

V rámci programu vystúpia odborníci ako z radov akademickej obce, tak aj súkromných firiem z odboru rozpoznávania a spracovania obrazu. Značka ATEsystem tu bude zastúpená kolegami z našej jabloneckej dcérskej spoločnosti ATEsystem Jablonec s.r.o., ktorí budú vystupovať v rámci programového bloku (o 11:55 a 15:25) a budú prezentovať problematiku 3D merania a navigácie robota v 3D.

Súčasťou seminára je prezentácia firiem, ktoré vám predstavia konkrétne technické a programové riešenia. Taktiež ATEsystem tu bude mať svoj prezentačný stánok.
Aktualizované!

Seminár "Moderné metódy rozpoznávania a spracovania obrazových informácií 2018" už prebehol - tu nájdete odkaz na prezentáciu našej kolegyne Nadi Havlíčkovej z ATEsystem Jablonec s.r.o., pár fotografií a tiež odkaz na stránky Technickej univerzity v Liberci, kde sú ďalšie fotografie zo seminára a tiež prezentácie jednotlivých prednášajúcich.

PDF prezentácia Kamerová navigácia robota v 3D.pdf - autorka Ing. Naďa Havlíčková, ATEsystem Jablonec s.r.o.
Odkaz na webové stránky seminára - fotogaléria a ostatné prezentácie

Fotografie zo seminára:Aktualizováno 24. 9. 2018


Adresa seminára

Technická univerzita v Liberci
Budova G, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec
(poslucháreň G312)
GPS: 50.773225N, 15.076125E
http://www.tul.cz/kde-nas-najdete

Program seminára

9:00 Zahájenie
doc. Ing. M. Kolář, CSc. - FM TU v Liberci
9:10 Spracovanie surových údajov z poľa mikrobolometrov
Ing. M. Rozkovec, Ph.D. – FM TU v Liberci
9:35 Aplikácia bin picking s použitím senzorovej fúzie
Ing. V. Hotař, Ph.D. – FS TU v Liberci
10:00 Novinky v oblasti aplikovania kamier Cognex
P. Bártík – APPLIC Liberec
10:25 3D kamerové merania
Ing. P. Růčka – ELCOM Ostrava

10:50 Coffee break

11:05 Navigácia autonómnych robotov - viac z praktického hľadiska
Ing. D. Herman – RCE systems Brno
11:30 Rozpoznávanie defektov pomocou vizuálnej inšpekcie
Mgr. P. Šmíd – Pekat Vision
11:55 Kamery a 3D
Ing. T. Gřeš - ATEsystem Ostrava
12:20 Využitie metód deep learning v počítačovom videní v prostredí MATLAB
Ing. J. Jirkovský – Humusoft

12:45 Obed

13:45 3D scanner pre bin picking v robotike
J. Vereš – Photoneo, Slovensko
14:10 Inteligentné systémy z pohľadu etiky a práva
Mgr. A. Krausová, LL.M. - Ústav státu a práva AV ČR
14:35 Učiace sa klasifikátory obrazu pre aplikácie strojového videnia
Ing. O. Havle, CSc., MBA – FCC priemyselné systémy
15:00 Cesta za hranice priestorového a časového rozlíšenia kamier
doc. Ing. F. Šroubek, Ph.D. DSc. - ÚTIA AV ČR
15:25 Kamerová navigácia robota v 3D
Ing. N. Havlíčková - ATEsystem Jablonec


Pre účasť je nutné sa zaregistrovať - registrácia TU


Odkaz na seminár na stránkach Technickej univerzity v Liberci

Leták Moderné metódy rozpoznávanie a spracovanie obrazových informácií 2018.pdf


Na stretnutie s vami sa teší

Tím ATEsystem


Kontaktujte nás

tel: +420 595 172 720
email: atesystem@atesystem.czSpäť na prehľad správ