Produkty ATEsystem

Oddělení vývoje slouží nejen jako technická podpora aplikačních inženýrů, ale zabývá se také vývojem vlastních produktů, které na trhu buď zcela chybí, nebo přesně nevyhovují požadavkům našich zákazníků.

Univerzální držák s chladičem pro kamery sugarcube

Univerzální kamerový držák s chladičem se skládá ze čtyř hliníkových dílů, které jsou k sobě upevněny šroubovanými spoji. Bočnice chladiče mají vyfrézováno žebrování pro maximalizaci chladicí plochy. Díky předimenzování je chladič vhodný i pro kamery...

ATE-Light

Cenově atraktivní portfolio plochých osvětlovačů s odolnou mechanickou konstrukcí vhodnou do průmyslového prostředí. Dodává se v šesti velikostech a s volitelným otvorem pro objektiv kamery. Standardní napájení osvětlovače je 24 V.  Prohlé...

Systém detekce přítomnosti lakových vrstev

Systém je určen pro detekci přítomnosti lakových vrstev vnějšího tvrdého laku (hard coating, HC) a vnitřního hydrofobního laku zabraňujícímu mlžení povrchu (anti-fog, AF) na krycích sklech automobilových světlometů. Detekce se provádí v mís...

Proudový zdroj pro testování LED

Proudový zdroj slouží k napájení a testování jednotlivých LED nebo řetězců (modulů), které neobsahují vlastní elektroniku zajišťující regulaci proudu. Řízení pomocí textových příkazů umožňuje nastavení požadovaného proudu LED a následně měření aktuál...

Ministat

Ministat je jednoduchá a zároveň výkonná webová statistická aplikace dostupná ze všech počítačů v dané lokální síti. Aplikace běží na serveru obvykle sdíleném s databází, do které se sbírají data. Hlavní předností webového rozhraní je, že na jednotli...

Emulátor PS/2 klávesnice

Emulátor PS/2 klávesnice umožňuje k hostitelskému PC připojit až dvě standardní hardwarové klávesnice, přičemž obě jsou aktivní zároveň a mohou být používány bez přepínání. Příkladem použití je, že hostitelské PC představuje součást řídicího systému...

Kabel pro spínání světla kamerou

Kabel slouží pro připojení spouštěcího vstupu osvětlovače na programovatelný výstup kamery a zároveň napájení světla i kamery z jednoho senzorového konektoru. Před zapojením je vždy nutno pročíst dokumentaci ke kameře a osvětlovači, zda lze s nimi re...

Knihovna pro LabVIEW CLAUDIE_xlsx

Knihovna CLAUDIE_xlsx (Compact Library And Universal Data Import Export xlsx) umožňuje v LabVIEW zapisovat a číst data z Microsoft Excel (xlsx) souborů. Knihovna není založena na DLL nebo Active X komponentách a nepotřebuje mít nainstalovaný kancelář...

Konektorový blok pro Basler ace

Slouží pro pohodlné připojení napájení a digitálních vstupů/výstupů ke kamerám Basler ace.  Zjednodušuje například propojení kamery s triggrovaným osvětlením, minimalizuje kabeláž a potřebu externích komponent. Dodává se v pouzdře pro montáž na DIN l...

Převodník RS232 na CAN

Převodník slouží k převodu fyzické vrstvy RS232 na robustnější fyzickou vrstvu CAN. Jedná se pouze o převodník fyzické vrstvy a je tedy nutno implementovat protokol komunikace do nadřazeného systém. Z pohledu RS232 je spojení poloduplexní a je...