Řešení

Naši odborníci z oddělení systémové integrace mají rozsáhlé zkušenosti se systémy strojového vidění v mnoha průmyslových odvětvích.

Naše řešení kamerových systémů a aplikací jsou nejčastěji z odvětví automobilového průmyslu (automotive), máme však zkušenosti také z jiných oborů, jako například kamerové systémy pro hutní a těžký průmysl, plastikářský a elektrotechnický průmysl, výrobu waferů a polovodičů, tepelných výměníků a další průmyslová odvětví.

Nebojíme se žádné výzvy!


Kontrolní zařízení pro výrobu automobilových světlometů

Kamerové systémy sloužící pro vizuální kontrolu při automatizované výrobě. Systém kontroluje přítomnosti, správnosti dílů a kompletnost výrobku při montáži, a zároveň umožňuje provádění elektrických a mechanických testů, spolu se zajištěním kontroly kvalitativních optických parametrů.

Kontrola montáže a kompletnosti výrobků

Kamerový systém pro kontrolu přítomnosti a správnosti dílů při montáži a kompletaci.

3D vizuální inspekce

Systémy 3D vizuální kontroly pro rozpoznání polohy, kvalitativní a kvantitativní inspekce objektů a 3D rekonstrukci objektů.

Kontrola rozměrů a tvaru dílů

Systémy vizuální kontroly, které detekují vady a nedokonalosti výrobku v jednotlivých fázích a procesech výroby.

Vizuální navigace robotů ve 3D

Vision Guided Robots - univerzální, flexibilní a adaptibilní řešní průmyslové automatizace pomocí komplexních robotických systémů s obrazovou navigací.

Detekce a kontrola popisu

Systémy vizuální kontroly sledující přítomnosti různých typů popisu - laserový popis, nálitek, gravírovaný popis a další.

Kontrola nanesení teplovodivé pasty a lepidla

Kamerové systémy pro kontrolu kvality nanesení na základní díl, na který je následně usazen elektronický díl. Úkolem je zkontrolovat množství a rozložení nanesené pasty.

Vizuální inspekce v mikroskopii

Systémy pro kvalitativní a kvantitativní vizuální mikroskopické kontroly pro laboratoře, vědecké ústavy, nemocniční zařízení i průmyslovou mikroskopii.

Laboratorní kontrola pórovitosti materiálu

Kompletní kontrolní sestavy složené z kamerového systému s osvětlením, řídicího PC a software pro vyhodnocení obrazu.

Strojové učení (deep learning) a neuronové sítě

Pokročilá analýza obrazu pomocí metod deep learning (hluboké učení) umožňuje provádět kamerové inspekce také v aplikacích strojového vidění, kde nelze využít konvenčních metod.