Kontrolní zařízení pro výrobu automobilových světlometů

Kamerové systémy sloužící pro vizuální kontrolu při automatizované výrobě. Systém kontroluje přítomnosti, správnosti dílů a kompletnost výrobku při montáži, a zároveň umožňuje provádění elektrických a mechanických testů, spolu se zajištěním kontroly kvalitativních optických parametrů.

Výrobní testery automobilových světlometů sloužící pro komplexní testování světlometů a zadních světel automobilů – kontrolu funkčnosti jednotlivých světelných funkcí a jejich parametrů. Slouží také jako kontrola při kompletaci jednotlivých částí světlometu. Kromě již zmíněné kontroly přítomnosti a typy či pozice dílů se také kontroluje bezchybné provedení montáže.

Mezi volitelné parametry systému a možné kontroly patří: 

Přítomnostní a kvalitativní testy

 • Volba světelné zdroje od tradiční (žárovka) po moderní světelné zdroje (xenonová výbojka, LED, laser)
 • Kontrola montáže modulů a světlometů (kontrola přítomnosti dílů)
 • Kontrola přítomnosti vnějšího (hard coat) a vnitřního (anti-fog) laku na krycím skle světlometů
 • Měření elektrických parametrů světlometů

Komunikace

 • Komunikace s externími systémy PLC 
 • Komunikace s externími periferiemi vstupů a výstupů, proudové zdroje, motory
 • Komunikace se světlomety prostřednictvím sběrnic CAN a LIN
 • Komunikace s moduly pro simulaci automobilu – HSX, Vector, DAP

Optické a kamerové testy

 • Kontrola funkcí AFS (svícení světlometu do zatáček)
 • Kontrola mechanických funkcí LWR (výškové stavění světlometu)
 • Kontrola zážehu xenonových výbojek (burn-in test)
 • Kontrola homogenity a barvy v souřadnicích XY
 • Detekce vadných LED (změna barvy a jasu)
 • Kontrola swipe funkce (postupné rozsvícení) blinkrů vysokorychlostní kamerou
 • Kontrola matrix funkce (omezení oslnění řidiče protijedoucího vozidla)
 • Rozsvěcování modulů světlometů pomocí vlastních proudových zdrojů

Opticko-mechanické testy

 • Poziční seřizování a kontrola pozice svícení hlavních světlometů automobilu
 • Seřízení a kontrola rozsvícení jednotlivých funkcí světlometů
 • Seřízení a kontrola barvy rozhraní projektorů světlometu
 • Kontrola zacvaknutí konektorů kabeláže světlometu pomocí kamer
 • Kontrola čistoty čočky modulu světlometů pomocí umělé inteligence a metod hlubokého učení
 • Seřízení primární optiky

Všechny prováděné optické kontroly plně korespondují s patřičnými normami ať už evropské unie či jinými mezinárodními normami. Za hlavní výhodu našeho systému je zákazníkem považována jeho snadná nastavitelnost, která je koncovému uživateli (operátor či technolog) plně otevřena z uživatelského rozhraní aplikace. Koncový zákazník je tedy schopen provádět vytváření nových konfigurací, nastavování parametrů testů či rutinní změny limitů bez přítomnosti programátorů společnosti ATEsystem s.r.o. .

Převážná část námi dodávaných automatů pro seřizování a kontrolu dílů je postavena na softwarové platformě ATEster, která je modulární platformou pro strojové vidění založená na programovacím prostředí LabVIEW. Za svůj hlavní cíl si vývojáři platformy kladou její snadné, rychlé a zároveň i customizovatelné nasazení na úlohy strojového vidění pro různá průmyslová odvětví. Jejím cílem je poskytnout koncovému zákazníkovi jasnou informaci o kamerové kontrole, možnost nastavení či parametrizace jednotlivých testů a schopnost navázání na již existující průmyslové technologie. 

Samotná aplikace nabízí již ve své základní podobě možnosti:

 • Komunikaci s kamerami vícero výrobců
 • Snadné a rychlé nastavení vyráběného produktu + možnost navedení nových produktů
 • Nastavení parametrů prováděných testů
 • Správu uživatelů
 • Ukládání snímků a dat o výrobě

Mezi další možnosti aplikace patří například:

 • Ovládání mechanických či pneumatických aktuátorů a motorů
 • Možnost napojení na vnitrofiremní databáze (např.: MES) či PLC kontroléry, a tedy možnost fungování i v režimu inteligentního senzoru
 • Vytváření reportů nebo napojení na produkt MInistat (kompletní databázový server pro zpracování a vizualizaci dat)
 • Možnost napojení na metody umělé inteligence

Ke stažení

Popis Typ souboru Velikost Soubor
Podívejte se, jak probíhá seřizování světlometu ve výrobě. Video MP4 25208164 ATEster_demo_1.mp4
Podívejte se, jak vypadá práce v aplikaci ATEster. Video MP4 8347035 ATEster_demo_2.mp4
Práce v aplikace ATEtester + praktická ukázka, co je zrovna snímáno. Video MP4 23731454 ATEster_demo_3.mp4

Nevíte si rady? Najdeme pro vás řešení šité na míru.

Najdeme pro vás řešení šité na míru

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?

Projekty a aplikace

Oddělení systémové integrace Tel.: +420 595 172 720
E-mail: atesystem@atesystem.cz