Ministat

Kľúčové vlastnosti

  • Prehľadné zobrazenie nazbieraných údajov z databázy
  • Možnosť ukladania reportov vo formátoch MS Word, MS Excel, PDF, CSV, PNG
  • Konfigurovateľné pohľady na údaje, súhrnné štatistiky
  • Grafická prezentácia údajov pomocou časových grafov, trendov, histogramu, výpočty koeficientov spôsobilosti výrobného procesu atď.
  • Webová technológia - dostupnosť vo webových prehliadačoch na rôznych staniciach v rámci siete

Opis produktu

Ministat je jednoduchá a zároveň výkonná webová štatistická aplikácia dostupná zo všetkých počítačov v danej lokálnej sieti. Aplikácia beží na serveri zvyčajne zdieľanom s databázou, do ktorej sa zbierajú údaje. Hlavnou prednosťou webového rozhrania je, že na jednotlivých zariadeniach nemusí byť na prezeranie inštalovaný žiadny dodatočný softvér. Stačí PC alebo tablet pripojiť do siete, zadať IP adresu do štandardného webového prehliadača (Chrome, MS Edge, Mozila Firefox) a prihlásiť sa.

Aplikácia umožňuje vďaka grafickému zobrazeniu údajov získať rýchly prehľad vývoja kontrolovaných parametrov výroby v ľubovoľnom čase, a tým výrazne napomáha k včasnému odhaleniu významných zmien v kvalite výroby či stabilite produkcie. Grafy a štatistiky môžu byť exportované do užívateľsky definovaných tlačových zostáv (napr. s automatickým pridaním firemného záhlavia stránky), čím je možné efektívne vytvárať dokumenty priamo použiteľné v plánovaní, analýzach, auditoch a pod. Údaje je možné tiež veľmi rýchlo prechádzať a prehľadávať údaje na úrovni jednotlivých vyrobených kusov, vďaka tomu nachádza aplikácia uplatnenie tiež napr. pri riešení reklamácií konkrétnych výrobkov.

Schéma


Prezrieť ďalšie produkty ATEsystem >>


Parametre produktu

Parametre
Opis
Využité technológie
PostgreSQL, PHP, JavaScript, LabVIEW (zber dát do databázy).
Počet zbieraných a zobrazovaných staníc
Podľa licencie a výkonnosti servera.
Veľkosť databázy
Obmedzená len kapacitou pevných diskov servera / stanice. Pri verzii server - neobmedzená škálovateľnosť, tj. kedykoľvek je možné jednoducho navýšiť úložnú kapacitu systému pridaním pevného disku.
Počet klientov na prehliadanie dát
Neobmedzené, záleží na výkonnosti servera.
Požiadavka na výkon klienta
Akékoľvek kancelárske PC. Výkon klientskeho procesora a rýchlosť siete ovplyvňujú rýchlosť sťahovania dát a vykresľovanie grafov vo webovom prehliadači.


Varianty produktu

Objednávacie číslo
Názov
60742001
Ministat - server: Licencia zberu dát pre serverové riešenie.
60742002
Ministat – stanica: Licencia zberu dát pre jednu výrobnú stanicu.
60742003
Ministat - RACK: Licencia zberu dát pre serverové riešenie + HW potrebný pre nasadenie.

Na stiahnutie

Neviete si rady? Nájdeme pre Vás riešenie šité na mieru.

Nájdeme pre Vás riešenie šité na mieru

Potrebujete poradiť alebo sa na niečo opýtať?

Predaj produktu

Oddelenie kamier a komponentov Tel.: +420 595 170 472
E-mail: kamery@atesystem.cz

Produktový manažér

Miloslav Holba Tel.: +420 733 129 907
E-mail: miloslav.holba@atesystem.cz


Systém detekcie prítomnosti lakovaných vrstiev

Marek Jeriga Tel.: +420 730 519 451
E-mail: marek.jeriga@atesystem.cz