Profil firmy

Ostravská firma ATEsystem s.r.o. bola založená začiatkom roku 2013 skupinou špecialistov s mnohoročnými skúsenosťami s návrhom a realizáciou testovacích, meracích a monitorovacích systémov pre oblasť priemyselnej výroby, výskumu a vývoja. V auguste v roku 2016 vznikla pobočka v Jablonci nad Nisou.

Ťažiskom ponúkaných riešení sú systémy založené na vizuálnej inšpekciistrojovom videní s využitím priemyselných kamier.

National Instruments Silver Alliance Partner

Sme členom celosvetovej siete systémových integrátorov NI Alliance Partner Network s ocenením NI Silver Alliance Partner a Vision Specialty.

Naši pracovníci absolvujú pravidelne školenia a certifikácie spoločnosti National Instruments, preto máme v tíme radu špecialistov s NI certifikáciami CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer) , CLD (Certified LabVIEW Developer) a tiež programátora s najvyššou certifikáciou CLA (Certified LabVIEW Architect).

Oficiálny distribútor kamier a komponentov pre strojové videnie

Súčasťou spoločnosti ATEsystem s.r.o. je tím špecialistov zaoberajúcich sa odborným poradenstvomdistribúciou špičkových komponentov pre strojové videnie významných svetových výrobcov. ATEsystem je autorizovaným distribútorom kamier a komponentov značiek BASLER, JAI, National Instruments, SVS-Vistek, Automation Technology, Photonfocus, CCS, Effilux, Smart View, Kowa, Computar, Theia Technologies, Schneider Kreuznach (a ďalších) pre Českú a Slovenskú republiku. V našom portfóliu nájdete veľa komponentov tiež ďalších významných výrobcov z oblasti strojového videnia.

K predaju kamier a komponentov pre strojové videnie poskytujeme tiež nadštandardnú technickú podporu, štúdie uskutočniteľnosti, testy na vzorkách, zapožičanie si komponentov i odborné školenia a kurzy.

Naše produkty a služby dodávame do väčšiny oblastí priemyselnej výroby, dopravy i výskumných ústavov a laboratórií.

Naša vízia

Definujeme budúcnosť priemyselnej výroby využívaním najnovších poznatkov v oblasti strojového videnia, testovania výrobkov a umelej inteligencie, pričom vyvíjame a dodávame inovatívne a spoľahlivé riešenia s pridanou hodnotou na podporu úspechu našich zákazníkov.

Hlavnými piliermi našej vízie sú: Kvalita, Stabilita, Produktivita, BlízkosťKooperácia

Kvalita

Naša firma vytvára pre zamestnancov podmienky na zvýšenie ich motivácie a angažovanosti na dosiahnutie najvyššej kvality.
Naši zamestnanci sa systematicky vo svojom odbore vzdelávajú.

Stabilita

Väčšina našich zamestnancov má dlhoročné skúsenosti v odbore.
Naši zákazníci sa k nám vracajú a prehlbujeme s nimi systematicky spoluprácu.

Produktivita

Sme orientovaní na technologický pokrok a inovácie.
Sme schopní rýchlo myšlienkovo preniknúť do technológií a procesov našich zákazníkov.

Blízkosť

Pôsobíme nielen v rámci celej ČR, v Európe, ale aj v zámorí.
Naši pracovníci sú schopní komunikovať so zákazníkmi ako v češtine, tak v angličtine.

Kooperácia

Máme stabilné portfólio spolupracujúcich firiem pre odbornosti, ktorými nedisponujeme.
Spoločnosť ATEsystem s.r.o. spolupracuje so špecialistami Vysokej školy banskej Technickej univerzity v OstraveČeského vysokého učenia technického v Prahe.

Politika kvality

Vedenie spoločnosti identifikovalo v rámci kontextu organizácie všetky zainteresované strany, interné a externé aspekty, vyhodnotilo ich význam a tieto sú predmetom ďalšieho zlepšovania.

Celú našu snahu zameriavame na návrh, vývoj, výrobu a servis automatizovaných testovacích systémov a na dodávky komponentov kamerových systémov. Kvalita našich služieb a dodávaných komponentov je v súlade s požiadavkami zákazníkov, predmetnými technickými normami a záväznými právnymi predpismi.

Pretože naše produkty a služby môžu byť len tak kvalitné, ako ľudia, ktorí ich realizujú a produkty, ktoré do nich vstupujú, kladieme veľký dôraz na výber spolupracovníkov a na sledovanie a hodnotenie dodávateľov s ohľadom na schopnosť plniť naše požiadavky na poskytované služby a dodávané produkty.

Usilujeme sa o dosiahnutie stabilných kvalitatívnych parametrov našich produktov i služieb a vytvorenie dôvery a rešpektu zákazníkov tak, aby meno spoločnosti bolo synonymom spoľahlivosti a kvality.

Najcennejším majetkom spoločnosti je ľudský potenciál v podobe skúsených zamestnancov. Spoločnosť si váži tohto bohatstva a podporuje zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov plánovaným vzdelávaním.

Usilujeme sa o maximálnu pružnosť pri poskytovaní produktov a služieb. Vedenie spoločnosti zodpovedá za dosiahnutie cieľov kvality a systém manažmentu kvality overuje pravidelnými previerkami.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami,
Tím ATEsystem


Neviete si rady? Nájdeme pre Vás riešenie šité na mieru.

Nájdeme pre Vás riešenie šité na mieru