Meracie a monitorovacie systémy

V rámci oddelení systémovej integrácie taktiež vyvíjame a dodávame systémy pre automatizované meranie, záznam, vyhodnotenie a zobrazenie fyzikálnych veličín ako v laboratórnych, tak i výrobných podmienkach.

Automatizácia merania prináša zákazníkom podstatné výhody:

  • urýchlené nastavenie všetkých meracích prístrojov a vyčítanie nameraných hodnôt,
  • zmenšenie chýb merania vylúčením ľudského faktora z meracieho reťazca,
  • možnosť záznamu meraných veličín do príslušných dátových súborov pre následné spracovanie alebo archiváciu.

Automatizácia vyhodnotenia umožňuje vykonávať nad nameranými dátami najrôznejšie druhy spracovania:

  • štatistické vyhodnotenie,
  • matematické vyhodnotenie,
  • identifikácia neštandardných stavov,
  • dodržanie alebo prekročenie povolených limitov,
  • nájdenie informácií, kvôli ktorým sa meranie vykonávalo.

Navrhneme, realizujeme a uvedieme do prevádzky automatizovaný systém postavený na osvedčených moderných technológiách a poskytneme zákazníkovi zodpovedajúce zaučenie a technickú podporu pri prevádzke týchto systémov.


Neviete si rady? Nájdeme pre Vás riešenie šité na mieru.

Nájdeme pre Vás riešenie šité na mieru

Potrebujete poradiť alebo sa na niečo opýtať?

Systémová integrácia a projekty

Oddelenie systémovej integrácie Tel.: +420 595 172 720
E-mail: atesystem@atesystem.cz