Opis služieb

Naši špecialisti majú dlhoročné skúsenosti s návrhom a realizáciou systémov strojového videnia a vizuálnej inšpekcie, meracích a monitorovacích systémov a implementáciou nástrojov National Instruments.

Dodávame komplexné služby v oblasti 2D a 3D vizuálnu inšpekciu komponentov, čiastkových zostáv či finálnych výrobkov pre všetky odvetvia priemyselnej výroby, ako napríklad výroba komponentov pre automobilový priemysel, produkcia a osadzovanie elektronických súčiastok, kontrola kvality v plastikárskom a potravinárskom priemysle a mnohých ďalších odvetviach.

Ťažiskom ponúkaných riešení sú systémy založené na vizuálnu inšpekciu (strojové videnie) s využitím 2D, 3D a špeciálnych priemyselných kamier.

Naše riešenia sú vyvinuté na mieru potrebám zákazníka a majú modulárne otvorenú koncepciu. Pracujú na nich naši odborníci - programátori, ktorých odborná úroveň je potvrdená oficiálnymi certifikáciami pri spoločnosti National Instruments. Naši zamestnanci ATEsystem dostali najvyššiu certifikáciu NI pre programátora v LabVIEW - CLA (Certified LabVIEW Architect).

Aké služby ponúkame?

  • Dodávku komplexných riešení testovacích systémov
  • Návrh a realizáciu systémov vizuálnej kontroly a strojového videnia
  • Systémovú integráciu
  • Vývoj softvérových aplikácií
  • Návrh a realizáciu meracích a monitorovacích systémov