Kamil Malík

Během navazujícího studia na vysoké škole v roce 2013 jsem sháněl práci formou brigády, kterou bych mohl vykonávat během studia a získal pracovní zkušenosti a něco si přivydělal. Naskytla se mi příležitost začít pracovat pro začínající firmu čítající 6 lidí se sídlem v kancelářské budově rovnou v areálu vysoké školy, což bylo v kombinaci se studiem naprosto ideální. Dostal jsem možnost se podílet na tvorbě SW částí nově vznikajícího frameworku kamerového systému jako programátor a načerpat tak cenné zkušenosti.

Programátor

Vzhledem k tomu, že mne práce, kterou jsem během studia odváděl, rozhodl jsem se po skončení vysoké školy v roce 2014 nastoupit jako řadový zaměstnanec. Dostal jsem se více do kontaktu se zákazníky a firmami, které náš kamerový systém integrovali do svých strojů, což mi umožnilo jako programátorovi komplexní pohled na průmyslovou automatizaci. Na projektech jsem pracoval pod dohledem zkušeného a trpělivého vedoucího, od kterého jsem mnoho věcí naučil.

Programátor specialista

Po dvou letech jako řadový programátor jsem v roce 2016 dostal možnost řešení SW celého projektu pouze s dohledem. Projekt se mi podařilo úspěšně zvládnout a s tím přišla i možnost postoupit na vyšší pozici. Spolu s vyšší zodpovědností a vyšším platem mi bylo přidělen starší služební vůz, abych mohl operativněji řešit zadané softwarové integrace probíhající především u zákazníka a následně u finálního zákazníka celého stroje. To mi umožnilo větší náhled do celého dodavatelského řetězce a rozšíření obzorů v průmyslové automatizaci včetně dodávaných komponent.

Vedoucí projektu integrací

S rostoucím množství zakázek mi bylo v roce 2020 nabídnuta pozice vedoucího projektu, na které jsem si vyzkoušel celý proces integrace kamerového systému od specifikace vhodných kamerových komponent, jejich objednání, integrace do stroje a spolu s přiděleným programátorem oživení SW kamerového systému u zákazníka, otestování a následné účasti při předání stroje konečnému zákazníkovi. Spolu s náležitostmi ohledně postoupení na vyšší pozici mi byl přidělen reprezentativnější služební vůz. Následovaly další různorodé projekty, na kterých jsem se hodně naučil a mohl se podívat do provozů různě po České republice.

Vedoucí projektu repasí

V roce 2022 jsem dostal možnost pokračovat v projektech, kde nás zákazníci poptávali na repasi staršího stroje, jehož mechanickou část chtěl zákazník zachovat a nahradit stávající kamerový systém naším kamerovým systémem s přidanou hodnotou rozšířením funkcionality a rychlosti. Oproti klasické integraci kamerového systému do stávajícího stroje u repase bylo nutné provést kompletní nahrazení elektrické, pneumatické části a drobnou úpravu původní mechaniky což vyžadovalo zapojení do projektu dalších kolegů elektro-projektanta, konstruktéra, elektrikáře a mechanika. Umožnilo mi to naučit se pracovat ve větším týmu, a koordinovat jejich součinnost, což bylo opravdu velkou výzvou.

Dnes

Nyní pracuji na vedení projektu, kde je naše firma generálním dodavatelem kompletně nového stroje, zahrnujícího kromě elektrické a pneumatické části i stavbu kompletní mechaniky. Dodávka kompletně nového stroje je zatím největší výzvou, kterou jsem profesně řešil. S pomocí kolegů v přátelském kolektivu zatím vše spěje k úspěšnému dokončení a výhledu dalších zajímavých projektů.