Profil firmy

Ostravská firma ATEsystem s.r.o. byla založena počátkem roku 2013 skupinou specialistů s mnohaletými zkušenostmi s návrhem a realizací testovacích, měřicích a monitorovacích systémů pro oblast průmyslové výroby, výzkumu a vývoje. V srpnu roku 2016 vznikla pobočka v Jablonci nad Nisou.

Těžištěm nabízených řešení jsou systémy založené na vizuální inspekci a strojovém vidění s využitím průmyslových kamer.

National Instruments Silver Alliance Partner

Jsme členem celosvětové sítě systémových integrátorů NI Alliance Partner Network s oceněním NI Silver Alliance Partner a Vision Specialty.

Naši pracovníci absolvují pravidelně školení a certifikace společnosti National Instruments, proto máme v týmu řadu specialistů s NI certifikacemi CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer), CLD (Certified LabVIEW Developer) a také programátora s nejvyšší certifikací CLA (Certified LabVIEW Architect).

Oficiální distributor kamer a komponent pro strojové vidění

Součástí společnosti ATEsystem s.r.o. je tým specialistů zabývajících se odborným poradenstvím a distribucí špičkových komponent pro strojové vidění významných světových výrobců. ATEsystem je autorizovaným distributorem kamer a komponent značek BASLER, JAI, National Instruments, SVS-Vistek, Automation Technology, Photonfocus, CCS, Effilux, Smart View, Kowa, Computar, Theia Technologies, Schneider Kreuznach (a dalších) pro Českou republiku a Slovensko. V našem portfoliu naleznete mnoho komponent také dalších významných výrobců z oblasti strojového vidění.

K prodeji kamer a komponent pro strojové vidění poskytujeme také nadstandardní technickou podporu, studie proveditelnosti, testy na vzorcích, zápůjčky komponent i odborná školení a kurzy.

Naše produkty a služby dodáváme do většiny oblastí průmyslové výroby, dopravy i výzkumných ústavů a laboratoří.

Naše vize

Definujeme budoucnost průmyslové výroby aplikací nejnovějších metod strojového vidění, testování výrobků a AI, vyvíjíme a poskytujeme inovativní a spolehlivá řešení s přidanou hodnotou podporující úspěch našich zákazníků.

Hlavními pilíři naší vize jsou: Kvalita, Stabilita, Produktivita, BlízkostKooperace

Kvalita

Naše firma vytváří pro zaměstnance podmínky pro zvýšení jejich motivace a angažovanosti k dosažení nejvyšší kvality.
Naši zaměstnanci se systematicky ve svém oboru vzdělávají.

Stabilita

Většina našich zaměstnanců má dlouholeté zkušenosti v oboru.
Naši zákazníci se k nám vrací a prohlubujeme s nimi systematicky spolupráci.

Produktivita

Jsme orientováni na technologický pokrok a inovace.
Jsme schopni rychle myšlenkově proniknout do technologií a procesů našich zákazníků.

Blízkost

Působíme nejen v rámci celé ČR, v Evropě, ale i v zámoří.
Naši pracovníci jsou schopni komunikovat se zákazníky jak v češtině, tak v angličtině.

Kooperace

Máme stabilní portfolio spolupracujících firem pro odbornosti, kterými nedisponujeme.
Společnost ATEsystem s.r.o. spolupracuje se specialisty Vysoké školy báňské Technické univerzity v OstravěČeského vysokého učení technického v Praze.

Politika kvality

Vedení společnosti identifikovalo v rámci kontextu organizace všechny zainteresované strany, interní a externí aspekty, vyhodnotilo jejich významnost a tyto jsou předmětem dalšího zlepšování.

Veškeré naše snažení zaměřujeme na návrh, vývoj, výrobu a servis automatizovaných testovacích systémů a na dodávky komponentů kamerových systémů. Kvalita našich služeb a dodávaných komponentů je v souladu s požadavky zákazníků, předmětnými technickými normami a závaznými právními předpisy.

Protože naše produkty a služby mohou být jen tak kvalitní, jako lidé, kteří je realizují a produkty, které do nich vstupují, klademe velký důraz na výběr spolupracovníků a na sledování a hodnocení dodavatelů s ohledem na schopnost plnit naše požadavky na poskytované služby a dodávané produkty.

Usilujeme o dosažení stabilních kvalitativních parametrů našich produktů i služeb a vytvoření důvěry a respektu zákazníků tak, aby jméno společnosti bylo synonymem spolehlivosti a kvality.

Nejcennějším majetkem společnosti je lidský potenciál v podobě zkušených zaměstnanců. Společnost si váží tohoto bohatství a podporuje zvyšování odborné způsobilosti zaměstnanců plánovaným vzděláváním.

Usilujeme o maximální pružnost při poskytování produktů a služeb. Vedení společnosti odpovídá za dosažení cílů kvality a systém managementu kvality ověřuje pravidelnými prověrkami.

Těšíme se na spolupráci s Vámi,
Tým ATEsystem


Nevíte si rady? Najdeme pro vás řešení šité na míru.

Najdeme pro vás řešení šité na míru