Měřicí a monitorovací systémy

V rámci oddělení systémové integrace také vyvíjíme a dodáváme systémy pro automatizované měření, záznam, vyhodnocení a zobrazení jakýchkoliv fyzikálních veličin jak v laboratorních, tak i výrobních podmínkách.

Automatizace měření přináší zákazníkům podstatné výhody:

  • urychlení nastavení všech měřicích přístrojů a vyčítání naměřených hodnot,
  • zmenšení chyb měření vyloučením lidského faktoru z měřicího řetězce,
  • možnost záznamu měřených veličin do odpovídajících datových souborů pro následné zpracování nebo archivaci.

Automatizace vyhodnocení umožňuje provádět nad naměřenými daty nejrůznější druhy zpracování:

  • statistické vyhodnocení,
  • matematické vyhodnocení,
  • identifikace nestandardních stavů,
  • dodržení nebo překročení povolených limitů,
  • nalezení informací, kvůli kterým se měření provádělo.

Navrhneme, realizujeme a uvedeme do provozu automatizovaný systém postavený na osvědčených moderních technologiích a poskytneme zákazníkovi odpovídající zaučení a technickou podporu při provozu těchto systémů.


Nevíte si rady? Najdeme pro vás řešení šité na míru.

Najdeme pro vás řešení šité na míru

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?

Systémová integrace a projekty

Oddělení systémové integrace Tel.: +420 595 172 720
E-mail: atesystem@atesystem.cz