Prúdový zdroj pre LED moduly

Kľúčové vlastnosti

 • Napájanie jednotlivých LED a svetelných modulov
 • Nastaviteľný prúd - dva varianty rozsahu:
  • 25 mA – 350 mA
  • 100 mA – 2 A
 • Výstupné napätie až 50 V DC pri napájaní 24 V DC
 • Meranie prúdu pretekajúceho LED
 • Meranie kódovacieho odporu a NTC
 • Rozhranie Ethernet pre ovládanie z PC
 • Textový (ASCII) komunikačný protokol
 • Autonómny režim činnosti - ovládanie iba pomocou digitálnych vstupov a výstupov
 • Vizualizácia stavu zdroja prostredníctvom LED na čelnom paneli
 • Možnosť použitia niekoľkých zdrojov pre riadenie paralelných LED reťazcov so spoločnou anódou
 • Minimálne zvlnenie prúdu a teda aj kolísanie jasu LED pri optických testoch
 • Minimalizácia prúdového zákmitu pri skratovaní LED
 • Ochrana proti prehriatiu
 • SW DeviceConfigurator a prístrojový ovládač pre LabVIEW k stiahnutiu

Opis produktu

Prúdový zdroj slúži na napájanie a testovanie jednotlivých LED alebo reťazcov (modulov), ktoré neobsahujú vlastnú elektroniku zaisťujúcu reguláciu prúdu. Riadenie pomocou textových príkazov umožňuje nastavenie požadovaného prúdu LED a následne meranie aktuálneho napätia. Pre prúd aj napätie je možné nastaviť limity, ktoré zabránia nechcenému prekročeniu medzných parametrov pripojených LED. Okrem režimu využívajúceho komunikáciu s PC možno zdroj prevádzkovať tiež v autonómnom režime. Požadovaný prúd a limity sa nastavia vopred a uložia do pamäte zdroja, následne sa test spúšťa iba pomocou digitálneho vstupu. Výsledok testu (OK/NOK), či sa daný kus nachádza v zadaných limitoch, je signalizovaný pomocou digitálneho výstupu.

Pre moduly, ktoré obsahujú viac LED reťazcov so spoločnou zemou (katódou), je možné použiť súbežne niekoľko prúdových zdrojov a nastavovať ich prúdy individuálne. Regulácia prúdu prebieha zmenou napätia na anóde, zatiaľ čo potenciál katódy zostáva pevný. Prúdový zdroj pracuje lineárne, nie v spínanom režime, čo je spojené s generovaním väčšieho množstva stratového tepla. Chladenie je čisto pasívne pomocou hliníkového chladiča na boku zariadenia a pri inštalácii do rozvádzača sa musí tento fakt zohľadniť. Naopak hlavnou prednosťou lineárneho prúdového zdroja je veľmi malé vlnenie výstupného prúdu, ktoré zamedzuje nežiaducemu kolísaniu jasu LED počas optických testov.


Prezrieť ďalšie produkty ATEsystem >>


Parametre produktu

Jednotlivé varianty produktu nájdete na našom e-shope v kategórii Prúdové zdroje >>

Všetky parametre a ich tolerancie sú uvedené v katalógovom liste.

Parametre už nevyrábaných modelov nájdete v príslušných katalógových listoch.


Parameter Hodnota
Varianta CS01-035 CS01-200
Rozsah výstupného prúdu 25 mA – 350 mA 100 mA - 2 A
Výstupné napätie (1) 2 V až 50 V DC
Napájecie napätie 24 V DC ± 10 %
Maximálny príkon (2) 25 W 125 W
Kľudový príkon bez záťaže 4 W
Špičkový odber prúdu pri zapnutí napájania 40 A
Merané veličiny výstupný prúd, napätie na LED, NTC, kódovací odpor
Zvlnenie výstupného prúdu (3) 100 mA: < 0,5 mA p-p 1 A: < 5 mA p-p
350 mA: < 2 mA p-p 2 A: < 10 mA p-p
Rozsah merania kódovacieho odporu 600 Ω - 13 kΩ
Rozsah merania NTC 1,5 kΩ - 23 kΩ
Komunikačné rozhranie Ethernet 10Base-T/100Base-TX (automatické rozpoznanie)
Komunikačný protokol Textový (viď manuál komunikácie)
Výstupná kapacita < 1 nF
Technológia regulácie proudu lineárna
Ochrany proti preťaženiu a prehriatiu
Montáž DIN lišta (EN 60715)
Rozmery 101 x 120 x 62 mm (bez násuvných protikusov svorkovníc)
Pripojenie napájania a výstupu skrutkovacie svorkovnice
Hmotnosť 450 g
 1. V praxi je maximálne napätie znížené o regulačnú rezervu - viď. kap. 5 katalóg. listu.
 2. Napájanie 24 V. Aktuálny príkon závisí na výstupnom prúde a nastavení parametrov.
 3.  Za predpokladu zachovania rovnakej teploty zdroja.

Objednávacie údaje

Objednávacie číslo Kód produktu Názov
60263010
CS01-035 Prúdový zdroj pre testovanie LED, 25 mA – 350 mA
60263002 CS01-200 Prúdový zdroj pre testovanie LED, 100 mA – 2 A
80140000 CS-035 Prúdový zdroj pre testovanie LED, 25 mA – 350 mA
60263001 CS-200 Prúdový zdroj pre testovanie LED, 100 mA – 2 A

Produkty CS-200 a CS-035 boli nahradené novými produkty CS01-200 a CS01-035, ktoré sa líšia iba v rozsahu merania kódovacieho odporu a NTC.

Súpis balenia

 • 1x Prúdový zdroj
 • 2x Konektor MC 1,5 / 2-STF-3,81
 • 1x Konektor MC 1,5 / 5-ST-3,81
 • 1x Konektor MC 1,5 / 6-ST-3,81

Na stiahnutie

Neviete si rady? Nájdeme pre Vás riešenie šité na mieru.

Nájdeme pre Vás riešenie šité na mieru

Potrebujete poradiť alebo sa na niečo opýtať?

Predaj produktu

Oddelenie kamier a komponentov Tel.: +420 595 170 472
E-mail: kamery@atesystem.cz

Produktový manažér

Miloslav Holba Tel.: +420 733 129 907
E-mail: miloslav.holba@atesystem.cz


Systém detekcie prítomnosti lakovaných vrstiev

Jan Durčák Tel.: +420 604 288 694
E-mail: jan.durcak@atesystem.cz