Vizuálna navigácia robotov v 3D

Vision Guided Robots - univerzálne, flexibilné a adaptabilné riešenia priemyselnej automatizácie pomocou komplexných robotických systémov s obrazovou navigáciou.

  • Navigácia robota v 3D na základe 2D, 2,5D či 3D analýzy obrazu na účely komplexnej manipulácie a práce s predmetmi variabilnej polohy
  • Kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie predmetov variabilnej polohy a tvarov
  • Transformácia obrazových súradníc do koordinačného systémov robota
  • Komunikácia s robotom (napr. TCP) z pozície riadiaceho systému alebo servera
  • Riešenie snímania a analýzy obrazu a komunikácia s robotom alebo komplexné robotické riešenie na kľúč
  • V roku 2018 naša spoločnosť vyhrala súťaž o najlepšiu 3D aplikáciu so svojou aplikáciou pre precíznu 3D navigáciu robotického ramena s horákom na účely tvrdého spájkovania tepelných výmenníkov


Neviete si rady? Nájdeme pre Vás riešenie šité na mieru.

Nájdeme pre Vás riešenie šité na mieru

Potrebujete poradiť alebo sa na niečo opýtať?

Projekty a aplikácie

Oddelenie systémovej integrácie Tel.: +420 595 172 720
E-mail: atesystem@atesystem.cz