Riešenie

Pozrite sa na naše riešenia systémov strojového videnia v jednotlivých priemyselných odvetviach, ktoré sme realizovali a máme s nimi rozsiahle skúsenosti.

Naše riešenia kamerových systémov a aplikácií sú najčastejšie z odvetvia automobilového priemyslu (automotive), máme však skúsenosti aj z iných odvetví, ako napríklad kamerové systémy pre hutnícky a ťažký priemysel, plastikársky priemysel, elektrotechnický priemysel, výrobu doštičiek a polovodičov, tepelných výmenníkov a ďalšie priemyselné odvetvia.

Každý projekt je pre nás výzva!