Riešenie

Pozrite sa na naše riešenia systémov strojového videnia v jednotlivých priemyselných odvetviach, ktoré sme realizovali a máme s nimi rozsiahle skúsenosti.

Naše riešenia kamerových systémov a aplikácií sú najčastejšie z odvetvia automobilového priemyslu (automotive), máme však skúsenosti aj z iných odvetví, ako napríklad kamerové systémy pre hutnícky a ťažký priemysel, plastikársky priemysel, elektrotechnický priemysel, výrobu doštičiek a polovodičov, tepelných výmenníkov a ďalšie priemyselné odvetvia.

Nebojíme sa žiadne výzvy!


Kontrolné zariadenie pre výrobu automobilových svetlometov

Kamerové systémy slúžiace na vizuálnu kontrolu pri výrobe. Systém zisťuje prítomnosť, správnosť dielov a kompletnosť výrobku počas montáže.

Kontrola montáže a kompletnosti výrobkov

Kamerový systém na kontrolu prítomnosti a správnosti dielov počas montáže a zostavovania.

3D vizuálna inšpekcia

Systémy 3D vizuálnej kontroly pre rozpoznanie polohy, kvalitatívnu a kvantitatívnu inšpekciu objektov a 3D rekonštrukciu objektov.

Kontrola rozmerov a tvaru dielov

Systémy vizuálnej kontroly, ktoré detekujú vady a nedokonalosti výrobku v jednotlivých fázach a procesoch výroby.

Vizuálna navigácia robotov v 3D

Vision Guided Robots - univerzálne, flexibilné a adaptabilné riešenia priemyselnej automatizácie pomocou komplexných robotických systémov s obrazovou navigáciou.

Detekcia a kontrola popisu

Systémy vizuálnej kontroly sledujúce prítomnosť rôznych typov popisu - laserový popis, leptanie, gravírovaný popis a ďalšie.

Kontrola nanesenia teplovodivej pasty a lepidla

Kamerové systémy na kontrolu kvality nanesenia na základný diel, na ktorý je následne usadený elektronický diel. Úlohou je skontrolovať množstvo a rozloženie nanesenej pasty.

Vizuálna inšpekcia v mikroskopii

Systémy pre kvalitatívne a kvantitatívne vizuálne mikroskopické kontroly pre laboratóriá, vedecké ústavy, nemocničné zariadenia a priemyselnú mikroskopiu.

Laboratórna kontrola pórovitosti materiálu

Kompletné kontrolné zostavy zložené z kamerového systému s osvetlením, riadiaceho PC a software pre vyhodnotenie obrazu.

Strojové učenie (deep learning) a neurónové siete

Pokročilá analýza obrazu pomocou metód deep learning (hlboké učenie) umožňuje vykonávať kamerové inšpekcie aj v aplikáciách strojového videnia, kde nemožno využiť konvenčné metódy.