Proudový zdroj pro LED moduly

Klíčové vlastnosti

 • Napájení jednotlivých LED a světelných modulů
 • Nastavitelný proud 100 mA – 2000 mA
 • Výstupní napětí až 50 V DC při napájení 24 V DC
 • Měření proudu protékajícího LED
 • Měření napětí na LED
 • Měření NTC
 • Měření kódovacího odporu
 • Rozhraní Ethernet (802.3) nebo RS232 (závisí na zvoleném typu) pro ovládání z PC
 • Textový (ASCII) komunikační protokol
 • Autonomní režim činnosti – ovládání pouze pomocí digitálních vstupů a výstupů z PLC
 • Vizualizace stavu zdroje prostřednictvím LED na čelním panelu
 • Pevná zem (katoda) - možno napájet více LED řetězců se společnou katodou individuálně několika zdroji
 • Minimální zvlnění proudu, které způsobuje kolísání jasu LED při optických testech
 • Minimální proudový zákmit při zkratování LED
 • Ochrana proti přehřátí
 • SW DeviceConfigurator a přístrojový ovladač pro LabVIEW ke stažení

Popis produktu

Proudový zdroj slouží k napájení a testování jednotlivých LED nebo řetězců (modulů), které neobsahují vlastní elektroniku zajišťující regulaci proudu. Řízení pomocí textových příkazů umožňuje nastavení požadovaného proudu LED a následně měření aktuálního napětí. Pro proud i napětí je možné nastavit limity, které zabrání nechtěnému překročení mezních parametrů připojených LED. Kromě režimu využívající komunikaci s PC lze zdroj provozovat také v autonomním módu. Požadovaný proud a limity se nastaví předem a uloží do paměti zdroje, následně se test spouští pouze pomocí digitálního vstupu. Výsledek testu (OK/NOK), zda se daný kus nachází v zadaných limitech, je signalizován pomocí digitálního výstupu.

Pro moduly, které obsahují více LED řetězců se společnou zemí (katodou), je možné použít souběžně několik proudových zdrojů a nastavovat jejich proudy individuálně. Regulace proudu probíhá změnou napětí na anodě, zatímco potenciál katody zůstává pevný. Proudový zdroj pracuje lineárně, nikoliv ve spínaném režimu, což je spojeno s generováním většího množství ztrátového tepla. Chlazení je čistě pasivní pomocí hliníkového chladiče na boku zařízení a při instalaci do rozváděče se musí tento fakt zohlednit. Naopak hlavní předností lineárního proudového zdroje je velmi malé zvlnění výstupního proudu, které zamezuje nežádoucímu kolísání jasu LED během optických testů.


Prohlédnout další produkty ATEsystem >>


Parametry produktu

Parametr
Hodnota*
Napájecí napětí 24 V DC ± 10 %
Maximální příkon 150 W (závisí na proudu LED)
Klidový příkon bez zátěže 4 W
Měřené veličiny Výstupní proud, napětí na LED, NTC, kódovací odpor
Výstupní proud 100 mA až 2000 mA
Výstupní napětí 2 V až 50 V DC
Stabilita výstupního proudu ± 1 %
Přesnost nastavení proudu 100 mA – 1500 mA: ± 2,5 %

1500 mA – 2000 mA: ± 3,5 %
Přesnost měření proudu 100 mA – 1500 mA: ± 2,0 %

1500 mA – 2000 mA: ± 3,0 %
Zvlnění výstupního proudu < 10 mA peak-peak
Překmity proudu při změnách zátěže (Např. PWM) 10% (záleží na charakteru spínané zátěže)
Rozsah měření kódovacího odporu 400 Ω - 20 kΩ
Přesnost měření kódovacího odporu ± 1,5 %
Rozsah měření NTC 1 kΩ - 70 kΩ
Přesnost měření NTC ± 1,5 %
Účinnost 60 – 80 %
Komunikační rozhraní Ethernet
Komunikační protokol Textový ATEsystem (viz manuál komunikace)
Výstupní kapacita < 1 nF
Technologie regulace proudu lineární
Ochrany Proti přetížení a přehřátí
Montáž DIN lišta (EN 60715)
Rozměry 101 x 120 x 62 mm (bez násuvných protikusů svorkovnic)
Připojení napájení a výstupu Šroubovací svorkovnice
Připojení Ethernetu RJ45
Hmotnost 450 g

* Relativní chyby jsou uvedeny z rozsahu měření (maximální hodnoty) dané veličiny. 

Ke stažení

Nevíte si rady? Najdeme pro vás řešení šité na míru.

Najdeme pro vás řešení šité na míru

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?

Vývoj produktů

Josef Navrátil Tel.: +420 733 120 344
E-mail: josef.navratil@atesystem.cz