Proudový zdroj pro testování LED

Klíčové vlastnosti

 • Napájení jednotlivých LED a světelných modulů
 • Nastavitelný proud – dvě varianty rozsahu:
  • 25 mA – 350 mA
  • 100 mA – 2 A
 • Výstupní napětí až 50 V DC při napájení 24 V DC
 • Měření proudu protékajícího LED
 • Měření kódovacího odporu a NTC
 • Rozhraní Ethernet pro ovládání z PC
 • Textový (ASCII) komunikační protokol
 • Autonomní režim činnosti – ovládání pouze pomocí digitálních vstupů a výstupů z PLC
 • Vizualizace stavu zdroje prostřednictvím LED na čelním panelu
 • Možnost napájení více LED řetězců se společnou katodou individuálně několika zdroji
 • Minimální zvlnění proudu a tedy i kolísání jasu LED při optických testech
 • Minimalizace proudového zákmitu při zkratování LED
 • Ochrana proti přehřátí
 • SW DeviceConfigurator a přístrojový ovladač pro LabVIEW ke stažení

Popis produktu

Proudový zdroj slouží k napájení a testování jednotlivých LED nebo řetězců (modulů), které neobsahují vlastní elektroniku zajišťující regulaci proudu. Řízení pomocí textových příkazů umožňuje nastavení požadovaného proudu LED a následně měření aktuálního napětí. Pro proud i napětí je možné nastavit limity, které zabrání nechtěnému překročení mezních parametrů připojených LED.

Kromě režimu využívajícího komunikaci s PC lze zdroj provozovat také v autonomním módu. Požadovaný proud a limity napětí a proudu se nastaví předem a uloží do paměti zdroje, následně se činnost zdroje spouští pouze pomocí digitálního vstupu. Výsledek testu (OK/NOK), zda se daný LED modul nachází v zadaných limitech, je signalizován pomocí digitálního výstupu.

Pro moduly, které obsahují více LED řetězců se společnou katodou, je možné použít souběžně několik proudových zdrojů a nastavovat jejich proudy individuálně. Regulace proudu probíhá změnou napětí na anodě, zatímco potenciál katody zůstává konstantní.


Prohlédnout další produkty ATEsystem >>


Parametry produktu

Všechny parametry a jejich tolerance jsou uvedeny v katalogovém listu.

Parametr
Hodnota
Varianta CS-035 CS-200
Rozsah výstupního proudu 25 mA – 350 mA 100 mA až 2 A
Výstupní napětí (1) 2 V až 50 V DC
Napájecí napětí 24 V DC ± 10 %
Maximální příkon (2) 25 W 125 W
Klidový příkon bez zátěže 4 W
Špičkový odběr proudu při zapnutí napájení 40 A
Měřené veličiny výstupní proud, napětí na LED, NTC, kódovací odpor
Zvlnění výstupního proudu (3) 100 mA: < 0,5 mA p-p 1 A: < 5 mA p-p
350 mA: < 2 mA p-p 2 A: < 10 mA p-p
Rozsah měření kódovacího odporu 3,3 kΩ - 20 kΩ
Rozsah měření NTC 10 kΩ - 70 kΩ
Komunikační rozhraní Ethernet 10Base-T/100Base-TX (automatické rozpoznání)
Komunikační protokol Textový (viz manuál komunikace)
Výstupní kapacita < 1 nF
Technologie regulace proudu lineární
Ochrany proti přetížení a přehřátí
Montáž DIN lišta (EN 60715)
Rozměry 101 x 120 x 62 mm (bez násuvných protikusů svorkovnic)
Připojení napájení a výstupu šroubovací svorkovnice
Hmotnost 450 g
 1. V praxi je maximální napětí sníženo o regulační rezervu – viz. kap. 5 katalog. listu
 2. Napájení 24 V. Aktuální příkon závisí na výstupním proudu a nastavení parametrů.
 3. Za předpokladu zachování stejné teploty zdroje.

Objednací údaje

Objednací číslo Kód produktu Název
80140000 CS-035 Proudový zdroj pro testování LED, 25 mA – 350 mA
60263001 CS-200 Proudový zdroj pro testování LED, 100 mA – 2 A

Ke stažení

Nevíte si rady? Najdeme pro vás řešení šité na míru.

Najdeme pro vás řešení šité na míru

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?

Produktový manažer

Miloslav Holba Tel.: +420 733 129 907
E-mail: miloslav.holba@atesystem.cz